top of page
Search

ennakkovero ja tulovero - mitä ne tarkoittavat?

Updated: Jan 16, 2019
Aloitetaan kertaamalla, miten tulovero määräytyy: Liikevoitto on pelkistettynä tulot - menot eli tavallisesti liikevaihto - menot. Tulovero lasketaan liikevoitosta. Ennakkovero puolestaan on ennakkoon maksettua tuloveroa.

Yrittäjän ennakkoveroa voidaan verrata palkkatyöläisen ennakonpidätykseen. Kun työntekijä toimittaa verokorttinsa palkanlaskijalle, menee hänen tuloistaan tietty summa joka kuukausi ennakonpidätystä. Vuoden lopussa tilanne tasataan, joko veronpalautuksen tai mätkyjen muodossa. Yrittäjällä ennakkovero toimii samalla tavoin. Tuloveroa maksetaan ennakkoon ennakkoverona ja vuoden lopussa tarkastetaan maksetun ennakkoveron määrä suhteessa liikevoittoon, jolloin yrittäjä saa joko palautusta tai joutuu maksamaan lisää. Toisin kuin palkkatyöläisellä, jolla ennakonpidätystä maksetaan jokaisesta palkasta, yrittäjä määrittelee itse arvion tuloistaan ja sitä kautta määräytyy ennakkoveron suuruus. Verottaja määrittää ennakkoveron suuruuden perusteella, kuinka usein sitä maksetaan.

Ennakkoverojen suuruus perustuu yrittäjän omaan arvioon omista tuloistaan kuluvan kalenterivuoden aikana. Mikäli arvio heittää suuntaan tai toiseen eli tuloja kertyykin suunniteltua enemmän tai vähemmän voi arviotaan päivittää. Suositus on, että arviota tuloista päivitetään kerran vuodessa, mutta sitä voi päivittää useamminkin, jos liiketoiminnassa tapahtuu selkeitä muutoksia, jolloin ennakkoveron suuruus päivitetään samalla tuoreen arvion mukaisesti. Ennakkoveroon voi hakea muutosta sähköisesti verohallinnon sivuilta. Toiminimiyrittäjät ja osakeyhtiöt voivat tehdä muutoksia Verohallinnon OmaVero -palvelussa. Sekä toiminimen, että osakeyhtiön kohdalla kirjanpitäjä voi auttaa tulojen arvioinnin päivittämisessä OmaVero -palveluun.


Mikä on hyvän kirjanpitäjän rooli ennakkoverojen maksamisessa


Aktiivinen, asiakkaansa tilanteesta perillä oleva kirjanpitäjä kertoo asiakkaalleen säännöllisesti missä ennakkoveron maksamisen kanssa mennään. Mikäli näyttää siltä, että ennakkoveroa ei ole maksettu tarpeeksi eli tulot ylittävät selkeästi yrittäjän arvion, muistuttaa kirjanpitäjä asiakastaan ja voi tarvittaessa hoitaa tuloarvion päivittämisen, jolloin ennakkoveron suuruus määritellään uudelleen, jolloin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja suurilta, nopeasti erääntyviltä maksuilta. Samanaikaisesti, jos liikevoitto on paljon ennakoitua pienempi, kirjanpitäjä tiedottaa tästä asiakastaan, jotta asiakas ei maksa liian suurta ennakkoveroa turhaan.


Kuten aikaisemmin kerroimme, yrittäjä voi itse vaikuttaa siihen, kuinka usein hän maksaa ennakkoveroa. Äärimmillään tämä voi tarkoittaa, että ennakkovero maksetaan kerran vuodessa. Tällainen on kuitenkin suositeltavaa vain todella pienille yrittäjille, joiden liikevoitto on vuodessa noin 10 000 euron kieppeillä, sillä muussa kerran vuodessa maksettava summa kertyy todella suureksi. Täysipäiväiset yrittäjät maksavat usein ennakkoveroa kerran kolmessa kuukaudessa tai jopa joka kuukausi.


VINKKI Ennakkoveron suuruus määräytyy automaattisesti edellisen tilikauden liikevoiton perusteella. Jos siis tiedät, että teet edellistä kautta selkeästi paremman tai pienemmän liikevoiton, korjaa ennakkoverosi ajan tasalle!


Osakeyhtiön ennakkoverot


Osakeyhtiön ennakkoverojen laskeminen on yksinkertaista. Siihen vaikuttaa vain osakeyhtiön liikevoitto. Esimerkiksi jos arvioit tekeväsi voittoa 10 000 euroa tuloveron suuruus on 20%. Kirjanpitäjä voi auttaa osakeyhtiötä tuloveron päivittämisessä ja tarvittaessa jopa tehdä päivityksen.


Toiminimen ennakkoverot


Toiminimen kohdalla ennakkoverojen laskemisessa täytyy huomioida yrittäjän kaikki tulot ja vähennykset. Tämä tarkoittaa, siis muita mahdollisia ansio- ja pääomatuloja sekä esimerkiksi kotitalousvähennyksiä, jotka kaikki vaikuttavat tuloveron suuruuteen. Kirjanpitäjä voi auttaa toiminimiyrittäjää tuloveron päivittämisessä ja tarvittaessa jopa tehdä sen. Päivittäminen tapahtuu nykyisin Verohallinnon OmaVero -palvelussa.


Kaipaatko käytännön kirjanpitovinkkejä? Ota tilitoimistomme Instagram-tili seurantaan. Tilillä kertaamme kirjanpidon perusteita sekä muistutamme seuraajia ajankohtaisista kirjanpitoasioista. Meidät löydät nimellä @Tilitoimisto

Kommentare


bottom of page