top of page
Search

MITEN VARASTO ARVOSTETAAN?Ensimmäisessä varastoa ja sen arvostamista käsittelevässä tekstissä kerroimme, miksi varaston arvostaminen on tärkeää ja kuinka se vaikuttaa yrityksen tulokseen. Tässä tekstissä paneudumme siihen, miten varasto tulee arvostaa. Ensimmäisen varastoon liittyvän tekstin löydät täältä.
Varaston arvostamiseen on kolme eri tapaa. Yrittäjän tulee aina arvostaa varastonsa alimman arvon mukaan, eli valita kolmesta tavasta se, mikä tuottaa varastolle matalimman arvon.

3 tapaa varaston arvostamiseen

1. Ostomeno eli osto/hankintahinta

2. Jälleenhankintameno eli uuden vastaavan hankintahinta

3. Luovutushinta / tulonodotus eli jälleenmyyntihinta


1. Hankintahinta (ostomeno)


Kirjanpidossa tästä varaston arvostuksen periaatteesta käytetään termiä ostomeno, joka tarkoittaa käytännössä hankintahintaa. Varasto siis arvostetaan sen hinnan mukaan, millä hankit tuotteen varastoosi. Jos varastossasi on tuotteita, jotka hankit sinne hintaan 1000 € + ALV on varastosi arvo arvostettuna hankintahinnan eli ostomenon mukaan 1000 €.


Uuden vastaavan tuotteen hankintahinta nyt (jälleenhankintameno)


Kirjanpidossa tämä varaston arvostuksen periaate kulkee nimellä jälleenhankintameno. Sen voi käytännössä ajatella tarkoittavan sitä, kuinka paljon sinun tulisi nyt maksaa varastossa olevasta tuotteesta, jos haluaisit ostaa samanlaisen. Onko sen hinta nyt sama? Jos on, voit käyttää kohdan 1 arvoa eli osto/hankintahintaa varastosi arvon laskemisessa. Jos kuitenkin tuotteen hinta on laskenut, tulee sinun laskea varaston arvo tuotteen alennetulla hinnalla.


Jälleenmyyntihinta (luovutushinta / tulonodotus)


Kirjanpidossa tästä varaston arvostuksen periaatteesta käytetään nimeä luovutushinta tai tulonodotus. Käytännössä sen voi olettaa tarkoittavan tuotteen jälleenmyyntihintaa. Jälleenmyyntihinta siis tarkoittaa sitä, kuinka paljon saat tuotteesta, kun myyt sen eteenpäin. Liiketoiminnan tavoite on olla voitollista ja myös yrittäjät pyrkivät toki myymään varastonsa tuotteet voitollisena tai vähintään nollakatteella, jolloin tämä varaston arvostuksen periaate ei ole yleinen tapa arvostaa varastoa.


On kuitenkin tilanteita, joissa varastossa on liikaa tavaraa, tuote on vanhentumassa tai jokin tietty tuote ei vain mene kaupaksi. Tällaisissa tilanteissa ei ole järkevää olettaa, että kaikki menisi kaupaksi täydellä hinnalla vaan esimerkiksi, niin, että puolet varaston tavaroista myydään ostohinnalla ja puolet alle sen. Tuolloin varaston voi arvostaa esimerkiksi 75% ostohinnasta.

댓글


bottom of page