top of page
Search

tase ja tuloslaskelma - mitä ne tarkoittavat?

Updated: Jan 16, 2019Kun yrityksen kirjanpitoa tehdään säännöllisesti, voidaan tase ja tuloslaskelma muodostaa koska tahansa. Taseessa määritellään yrityksen varat ja velat taseen tekohetkellä. Tuloslaskelma puolestaan muodostetaan määrätyltä ajanjaksolta ja se kuvaa yrityksen tulosta eli voittoa tai tappiota tämän kyseisen ajanjakson aikana. Yrittäjien tuloslaskelma laaditaan tavallisesti esimerkiksi kuukausittain, mutta sen voi myös laatia vaikka vuoden ajanjaksolta.

TASE


Tase jaetaan kahteen osaan: vastaaviin eli yrityksen varoihin ja vastattaviin eli yrityksen velkoihin. Suurilla yrityksillä taseessa on pienyrittäjiä useampia eriä. Tässä esimerkissä kerromme pienen yrityksen taseesta.


HUOM! Kaikilla pienyrittäjille ei välttämättä ole tasetta. Jos toiminimiyrittäjän kirjanpito tehdään vain yrittäjän toimittamien kuittien perusteella, ei tasetta laadita. Kirjanpitäjinä tätä emme kuitenkaan suosittele. Jos kirjanpitäjä ei käsittele yrityksen tiliotetta, hän ei voi varmistaa onko asiakas toimittanut kaikki asiaankuuluvat kuitit, jolloin yrittäjä ei saa kaikkia hänelle kuuluvia verovähennyksiä.


Vastaavaa eli yritykset varat. Pienelle yritykselle tämä tarkoittaa tavallisesti seuraavaa:


· Varaston arvo

· Myyntisaamiset – tarkoittaa että olet lähettänyt laskun, mutta et ole vielä saanut rahoja

· Käteisvarat – esimerkiksi käteiskassa

· Pankkitilin saldo – jos on kyse toiminimiyrittäjän henkilökohtaisesta pankkitilistä, saldoa ei yleensä käsitellä

· Koneet ja kalusto – taseeseen yrittäjä laittaa hankintansa, jotka ovat käytössä yli vuoden ajan. Esimerkiksi: Valokuvaaja hankkii 2000 euron kameran ja arvioi käyttävänsä sitä 5 seuraavan vuoden ajan. Kameran hinta 2000 euroa jaksotetaan tuloslaskelmaan kuluksi 5 seuraavan vuoden aikana. Jolloin kamerasta maksetaan 400 euroa per vuosi. Tätä vuosittaista vähennystä kutsutaan tuloslaskelmassa poistoksi.


Yrittäjä voi vähentää kulut kerralla, jos on hankkinut yksittäisen kuluvan käyttöomaisuuden, kuten matkapuhelimen tai työkalun ja sen hankintahinta on enintään 850 euroa. Tällaisia pienhankintoja voi vähentää vuodessa yhteensä 2 500 euroa.


Vastattavaa eli yrityksen velat. Pienelle yritykselle tämä tarkoittaa seuraavaa:


· Oma pääoma – tarkoittaa velkaa yrittäjälle / osakkaalle itselleen. Esimerkiksi edellisten tilikausien voitot. Voiton voi ajatella olevan velkaa yritykseltä sen omistajalle

· ALV-velat

· Ostovelat – jos yrityksesi on ostanut työpuhelimen osamaksulla

· Palkkavelat -jos yrityksellä on työntekijöitä, sillä on tavallisesti palkanmaksupäivien välissä palkkavelkaa eli se on velkaa työntekijöille heidän tekemästään työstä. Tämä tasaantuu kuukausittain palkanmaksun yhteydessä.


TULOSLASKELMA


Tuloslaskelma kertoo tuloksesi tietyltä ajan jaksolta. Tuloslaskelmasta näet, onko yrityksesi tehnyt voittoa tai tappiota. Tavallisesti yritysten tuloslaskelma muodostetaan kuukausittain. Pienyrittäjän tuloslaskelma näyttää tavallisesti tältä:


LIIKEVAIHTO eli yrityksen myynti

- OSTOT eli materiaalit ja palvelut

- / + Varaston muutos


= KATETUOTTO


Katetuotto kertoo, paljonko yrityksesi tekee tulosta varsinaisesta liiketoiminnasta eli kuinka kannattavaa se on. Varaston arvon muutos on tässä avainasemassa. Mikäli et tiedä varastosi arvoa ja sen arvon muutosta, et voi tietää toimintasi kannattavuutta. Tämä koskee yrittäjiä, joiden toimintaan liittyy olennaisesti myytäviä tuotteita eli varastoa.


KATETUOTTO

- Henkilöstökulut - Jos toiminimiyrittäjä on yrityksensä ainoa työntekijä ei yrityksellä ole palkkakuluja, mutta henkilöstökuluihin merkitään tavallisesti YEL-vakuutus . Osakeyhtiössä kaikki palkkakulut kuuluvat henkilöstökuluihin, vaikka yrityksellä olisi vain yksi työntekijä.

- Poistot – Poistot koneista ja kalustosta (kts. tase)

- Muut kustannukset – esimerkiksi: Domain-maksut, kirjanpito, markkinointikulut, tilavuokra


= LIIKEVOITTO – Liikevoitosta lasketaan tulovero


Kaipaatko käytännön kirjanpitovinkkejä? Ota tilitoimistomme Instagram-tili seurantaan. Tilillä kertaamme kirjanpidon perusteita sekä muistutamme seuraajia ajankohtaisista kirjanpitoasioista. Meidät löydät nimellä @Tilitoimisto

Comentarios


bottom of page